شزکت اصفهان کار نیک

تولید کننده انواع فر های قنادی و شیرینی پزی
img

شرکت اصفهان کار نیک

تولیدات این مجموعه نواع دستگاه های قنادی و شیرینی پزی شامل فرهای قنادی تونلی و کابینتی
img

شرکت اصفهان کار نیک

تولید کننده انواع فر های قنادی و شیرینی پزی
img

شرکت اصفهان کار نیک

تولیدات این مجموعه نواع دستگاه های قنادی و شیرینی پزی شامل فرهای قنادی تونلی و کابینتی
img

آخرین محصولات

فر شیرینی پزی

جديدترين قالب شرکت يووتم براي ماه دسامبر سال 2012 که تغييرات بسياري نسبت به قالب هاي طراحي شده قبلي خود داشته است تغييرات .

فر شیرینی پزی

مینی فر در مغازه های شیرینی پزی و به طور کلی در محل هایی که با محدودیت جا روبرو هستند کاربرد دارد .

فر شیرینی پزی

مینی فر در مغازه های شیرینی پزی و به طور کلی در محل هایی که با محدودیت جا روبرو هستند کاربرد دارد .

فر شیرینی پزی

مینی فر در مغازه های شیرینی پزی و به طور کلی در محل هایی که با محدودیت جا روبرو هستند کاربرد دارد .

تجهیزات

Mj Scroll3

فر قنادی

جديدترين قالب شرکت يووتم براي ماه دسامبر سال 2012 که تغييرات بسياري نسبت به قالب هاي طراحي شده قبلي خود داشته است تغييرات .

فر قنادی

جديدترين قالب شرکت يووتم براي ماه دسامبر سال 2012 که تغييرات بسياري نسبت به قالب هاي طراحي شده قبلي خود داشته است تغييرات .

فر قنادی

جديدترين قالب شرکت يووتم براي ماه دسامبر سال 2012 که تغييرات بسياري نسبت به قالب هاي طراحي شده قبلي خود داشته است تغييرات .

فر قنادی

جديدترين قالب شرکت يووتم براي ماه دسامبر سال 2012 که تغييرات بسياري نسبت به قالب هاي طراحي شده قبلي خود داشته است تغييرات .

متن باز

با توجه به تحولات جدید در زمینه صنعت نان های حجیم و نیاز قنادی های داخل و خارج از کشور، شرکت اصفهان کار نیک اقدام به طراحی و تولید مینی فر گردان و عرضه آن در بازار کرد که استفاده از طراحی مناسب ، سرعت در جذب حرارت و قابلیت تطبیق با سوخت های مختلف از مزیت های این محصول در قیاس با نمونه های مشابه خارجی عنوان شده است.